ترک خوردگی داخلی(جریان مواد در اکستروژن)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ترک می تواند در مرکز پروفیل اکسترود شده تولید و گسترش یابد که این پدیده در اکستروژن اصطلاحاً مرکز انفجار یا همان مرکز ترک خوردگی گفته می شود. 

  

 ترک می تواند در مرکز پروفیل اکسترود شده تولید و گسترش یابد که این پدیده در اکستروژن اصطلاحاً مرکز انفجار یا همان مرکز ترک خوردگی گفته می شود. این ترک ها ناشی از تنش هیدرواستاتیک کششی است که در مرکز ناحیه تغییرشکل در قالب وجود دارد.

در ضمن هرچه زاویه موادخور قالب بزرگتر باشد تغییر شکل ناهمگن تر است. از طرفی برای آنکه مقدار تغییر شکل بیشتری را تجربه کنیم باید سطح تماس را بالا ببریم. پس با کاهش زاویه موادخور ناچاراً باید عمق مواد خورها و همینطور طول سطح تماس بیلت با قالب افزایش یابد. به شکل زیر توجه کنید.