عیب لوله ای شکل شدن (جریان مواد در اکستروژن)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شایع ترین عیب مشاهده شده در عملیات اکستروژن خصوصا در مورد آلیاژهای گروه 6000 است.

  

 شایع ترین عیب مشاهده شده در عملیات اکستروژن خصوصا در مورد آلیاژهای گروه 6000 است. در این حالت مطابق شکل یک جدایش حلقوی مانند بین هسته داخلی و ناحیه خارجی بیلت در سطح مقطع (در پشت بیلت) ایجاد می شود. اصطکاک بین بیلت و کانتینر سبب می شود که لایه های سطحی بیلت در تماس با دیواره کانتینر ثابت باقی می ماند، درحالی که هسته بیلت از زیر آن برش می خورد و به سمت جلو حرکت می کند. در اثر ایجاد منطقه مرده در این حالت جریان مواد شکل مخروطی پیدا می کند.