روشی ساده برای جلوگیری از عیب قیفی شکل شدن انتهای بیلت آلومینیوم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 در صورتی که مقداری از بیلت که به عنوان ته بیلت بریده می شود را افزایش دهیم می توان از وقوع این حالت جلوگیری کرد.

  

در صورتی که مقداری از بیلت که به عنوان ته بیلت بریده می شود را افزایش دهیم می توان از وقوع این حالت جلوگیری کرد.
به طور کلی با کاهش نسبت اکستروژن (افزایش ضخامت پروفیل) این عیب شایع تر می شود و باید مقدار ته بیلت آلومینیوم برش داده شده را بالا برد.
علت نیز بسیار جالب است چون پروفیل آلومینیوم کلفت تر ماده بیشتری به خود می گیرد، جریان مواد برای تغییر شکل و درنتیجه قیفی شکل شدن زودتر آغاز می شود.