اشکالات مربوط به جریان مواد در اکستروژن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دو عامل بسیارمهم و تأثیرگذار در الگوی جریان مواد عبارتند از:

  

 1- اصطکاک موجود در بیلت، کانتینر و قالب

2- گرادیان یا شیب حرارتی در بیلت

 چهار الگوی اصلی جریان یافتن مواد در اکستروژن مستقیم را در شکل زیر ملاحظه می کنید که از چپ به راست بر غیریکنواخت شدن جریان مواد افزوده می شود. (شکل زیر از معروف ترین الگوهای هاست که در بسیاری از مقالات و کتاب ها با محوریت اکستروژن بدان اشاره شده است.)

 

بیشتر بخوانید : اشکالات مربوط به جرایان مواد در اکستروژن ( الگوی s)

 

 

 

اشکالات مربوط به جریان مواد در اکستروژن ( الگوی S)