پروفیل های آسانسور

معرفی محصول

. طراحی، ساخت و تولید انواع پروفیل های آسانسور با درجه سختی 12

. پروفیل های فریم لس یا بدون فریم

. پروفیل های H&L

. پروفیل های ترمال و نان ترمال