پروفیل های صنعتی

معرفی محصول

. طراحی، ساخت و تولید انواع پروفیل های صنعتی

. قطعات چیپست و الکترونیکی

صنایع الکتریکی چراغ ها و بردها

. وال واشرها و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

. سیستم های خنک کننده صنعتی