خط شستشوی اتوماتیک پروفیل آلومنیوم

دستگاه ایجینگ بسیار پیشرفته ( 12 متری )

سیستم برش اتوماتیک

دستگاه کشش پروفیل

میز اکستروژن اتوماتیک هوکارت

دستگاه برش هوشمند

دستگاه پولر هوکارت

ماشین آلات موجود درکارخانجات پروفیل آلومنیوم هوکارت

مقایسه کیفیت پروفیل هوکارت

قیمت پروفیل آلومینیوم

صفحه3 از4